Taxaties voor diverse doeleinden

Het taxeren van onroerend goed kan om verschillende redenen nodig zijn. Er zijn dan ook diverse taxateur specialisten om te kunnen voldoen aan de diverse vastgoed taxaties.
Denk aan een taxateur WOZ, een woning taxateur, een bedrijfsmatig vastgoed taxateur of een taxateur landelijk vastgoed.

VB taxaties specialiseert zich in de taxaties van woningen.
In de meeste gevallen van een woningen taxaties wordt deze aangevraagd door de hypotheekverstrekker, die de onderpandwaarde van het onroerend goed wil weten. Door het uitvoeren van een taxatie kan een hypotheekverstrekker een risicoanalyse maken en zodoende inschatten hoe groot de kans is dat de hypotheekaanvrager zijn schulden niet kan aflossen.

Een tweede veelvoorkomende reden voor de aanvraag van een woningen taxatie is wanneer deze is aangevraagd door een verzekeringsmaatschappij. Wanneer er sprake is van schade aan de woning wil de verzekeringsmaatschappij graag weten wat het huis waard is, inclusief schade. Zodoende kunnen zij ook de herbouwwaarde van vastgoed bepalen, om zo de uiteindelijke premie te kunnen bepalen voor de klant.

Een andere reden waarom vastgoed getaxeerd moet worden is bijvoorbeeld als de belastingdienst de waarde wil weten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het vastgoed is opgenomen in een erfenis, die financieel afgehandeld moet worden. 

Amsterdam-taxatie2

Taxatie en grondwaarde voor erfpacht

Ook het taxeren van grond in verband met een erfpacht is een taxatievorm waar VB taxaties zich in specialiseert. Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. Daarvoor betaalt de erfpachter een prijs: de waarde van de grond.

De grondwaarde wordt vastgesteld door een taxateur op basis van de ligging, wat er op de grond mag worden gebouwd en de marktprijzen. De gemeente stelt op basis van deze grondwaarde de hoogte van het te betalen bedrag of de canon vast.

VB taxaties stelt de nieuwe grondwaarde vast met een taxatie-instructie, die de gemeente vaak al heeft opgesteld.

Over het taxeren van grondwaarde
Een taxateur bepaalt in opdracht van de gemeente de waarde van de grond aan de hand van de taxatie-instructie en zijn kennis van de woningmarkt.

De waarde van een huis bestaat uit de waarde van de grond en de waarde van de opstal. De grond en de opstal zijn niet afzonderlijk te verkopen. De grond vormt dus een deel van de waarde van uw huis. De taxateur taxeert de waarde van uw erfpachtgrond, alsof het gaat om een onbebouwd stuk grond. Daarop mag gebouwd worden volgens de bepalingen in het bestemmingsplan en volgens de bepalingen van het erfpachtrecht.

Loet van Bree heeft veel ervaring met het taxeren in verband met erfpacht. Kunnen wij U hier mee helpen dan horen wij dat graag.